Směrnice NIS2: Jak zvýšit kybernetickou bezpečnost v tiskovém prostředí

Evropská unie nedávno přijala novou směrnici nazvanou NIS2, která má posílit kybernetickou bezpečnost v rámci EU. Tato směrnice přináší řadu povinností pro subjekty, které jsou klíčové pro fungování digitální infrastruktury. Jedním z těchto subjektů jsou i tisková prostředí, která se stále více spoléhají na digitální technologie. V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem můžeme splnit povinnosti vyplývající ze směrnice NIS2 a zároveň zajistit bezpečnost v tiskovém prostředí, s důrazem na výběr správného tiskového zařízení a dodavatele.

Povinnosti podle směrnice NIS2

Směrnice NIS2 klade důraz na zlepšení odolnosti členských států EU vůči kybernetickým hrozbám a stanovuje požadavky pro ochranu digitální infrastruktury. To zahrnuje i tisková prostředí, která mohou být cílem kybernetických útoků. Jedním z hlavních bodů směrnice je povinnost organizací informovat o kybernetických incidentech a přijatých opatřeních. To znamená, že tisková prostředí musí mít v místě adekvátní bezpečnostní opatření a postupy pro detekci a reakci na potenciální hrozby.

Bezpečnost v tiskovém prostředí

Při zajišťování bezpečnosti v tiskovém prostředí je klíčové správně vybrat tiskové zařízení a dodavatele. Existuje několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit:

  1. Technické zabezpečení: Zvolte tiskové zařízení s moderními bezpečnostními funkcemi, jako je šifrování dat, ověřování uživatelů a ochrana proti neoprávněnému přístupu.
  2. Aktualizace a podpora: Zajistěte si, že dodavatel tiskového zařízení pravidelně poskytuje aktualizace softwaru a bezpečnostních záplat, aby bylo zařízení chráněno před známými hrozbami.
  3. Školení zaměstnanců: Věnujte pozornost školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti a informujte je o nejnovějších hrozbách a postupech pro bezpečné používání tiskového zařízení.
  4. Odpovědnost a transparentnost: Ujistěte se, že vaše organizace má jasně definované postupy pro informování o kybernetických incidentech a řešení přijatých opatření.

Závěr:

Směrnice NIS2 přináší povinnosti i pro tisková prostředí, která musí zajistit adekvátní bezpečnostní opatření a transparentní postupy pro detekci a reakci na kybernetické hrozby. Správný výběr tiskového zařízení a dodavatele je klíčovým krokem k zajištění bezpečnosti v tiskovém prostředí a splnění povinností vyplývajících ze směrnice NIS2.

Pro více informací o směrnici NIS2 a jejím dopadu na tisková prostředí navštivte zde.

Search

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY