KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ KYBERNETICKÝCH HROZEB ZPŮSOBENÝCH LIDSKÝM FAKTOREM

Platforma Hoxhunt pro řízení lidských rizik kombinuje umělou inteligenci, behaviorální vědu a pokročilou automatizaci, což umožňuje plně automatizovanou změnu chování, která měřitelně snižuje rizika.

Budete maximalizovat návratnost investic do zabezpečení tím, že identifikujete zranitelné uživatele a změníte jejich chování. Je to jednoduchá a automatizovaná odolnost.

Hoxhunt v kostce

Vaši zaměstnanci jako experti na kybernetickou bezpečnost

Představte si, že by se každý z vašich zaměstnanců stal expertem na vyhledávání a hlášení nejhůře odhalitelných hrozeb – těch, které projdou technickými vrstvami.

Začněte e-mailem. Ten je dnes hlavním prostředkem pro doručování nejnebezpečnějších kybernetických hrozeb. Bezpečnější e-mailové postupy přinášejí multiplikační efekt, který snižuje riziko ve všech oblastech a chrání vaši organizaci před narušením bezpečnosti. Jak přimět zaměstnance, aby si osvojili bezpečné postupy? Bohužel, samotné školení nestačí. Společnost Gartner nedávno zjistila, že 69 % uživatelů provádí činnosti, o kterých ví, že nejsou bezpečné. Proto se společnosti musí posunout dál než jen k informovanosti a zaměřit se na změnu chování.

Školení o povědomí a bezpečnosti

Začíná to identifikací nejrizikovějších oblastí pro člověka. Zde je příklad založený na scénářích snižování rizik v reálném světě.

Školení phishingu

Využijte umělou inteligenci k tomu, abyste každého zaměstnance vedli na jedinečné cestě k odolnosti. 
Hoxhunt automaticky poskytuje okamžitá mikroškolení, která podporují zapojení a bezpečné chování.

Změna chování

Změňte chování zaměstnanců pomocí řešení, které automaticky optimalizuje školení podle jejich polohy, role a úrovně dovedností. Umožněte našemu modulu umělé inteligence, aby automaticky individualizoval cesty ke změně chování a zajistil odolnost celé organizace.

Výsledky

Tradiční tréninkové metriky poskytují neúplný – a zavádějící – pohled na skutečné riziko. S Hoxhunt budete mít kompletní přehled o rizicích a zdokumentovaných výsledcích změny chování:

20x

Nižší selhání

90%

Míra zapojení

75%+

Detekce hrozeb

Pomáháme bezpečnostním týmům a zaměstnancům spojit síly

„Hoxhunt se setkává s lidmi tam, kde jsou, aby jim pomohl změnit jejich chování. Zaznamenali jsme prudký nárůst hlášení o skutečných hrozbách a platforma Hoxhunt automaticky snížila počet falešných poplachů o 98 %.“

Rozdíl mezi Hoxhunt a jednorázovým školením

  • Hoxhunt je cca o 30% levnější
  • U zaměstnanců s jednorázovým školení klesá pamatování informací do měsíce skoro na minimum
  • Hoxhunt – díky pravidelné aktivizaci a přístupu k aktuálním informacím se u zaměstnanců vyvíjí větší odolnost vůči kyberhrozbám.

Náklady na Hoxhunt jsou rozhodně nižší než ztráta dat, know-how nebo výroby, popřípadě služeb. Jestliže se jedná o ohrožení lékařské péče s nemožností ji poskytovat, pak se jedná o riziko ohrožující život. Bohužel, nejsou to jen hypotetické úvahy, ale skutečnosti, které se na území České republiky již staly a mohou se opět dít.

Opravdu ještě váháte? Stačí nás jen kontaktovat a získat další informace! Nebo ještě lépe, nechte si připravit individuální cenovou nabídku!

Odpoutání se od smečky