Společně směřujeme k udržitelné budoucnosti

Environmentální vyúčtování

Dovolte nám, abychom se s vámi podělili o něco, co nás v AKR1 s.r.o. velmi těší a na co jsme jako společnost hrdí. Nedávno jsme obdrželi enviromentální výkaz za rok 2023, který představuje konkrétní výsledky našeho společného úsilí v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí.

V průběhu posledního roku jsme prostřednictvím sběrné sítě zodpovědně odevzdali k recyklaci vysloužilá elektrozařízení. Tento krok, který může na první pohled působit jako malý, má obrovský dopad na naše životní prostředí. Díky odevzdání těchto zařízení k recyklaci jsme v AKR1 s.r.o. přispěli nejen k jejich opětovnému materiálovému využití, ale také jsme pomohli ušetřit značné množství elektrické energie a vody. Navíc, díky našemu přístupu k recyklaci, došlo ke snížení potřeby těžby nerostných surovin, což má pozitivní vliv na snižování zátěže našeho ekosystému.

Je důležité si uvědomit, že ochrana životního prostředí je úkolem pro každého z nás. Náš příklad v AKR1 s.r.o. ukazuje, že i malé kroky, jako je správná recyklace elektrozařízení, mohou mít velký význam. Naše úsilí a výsledky, které jsme dosáhli, nám připomínají, že společně můžeme udělat rozdíl.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se podílejí na našich environmentálních iniciativách. Vaše podpora a zapojení jsou pro nás v AKR1 s.r.o. neocenitelné. Společně pokračujme v našem úsilí o udržitelnější budoucnost, krok za krokem, směrem k lepšímu světu pro nás i pro budoucí generace.

Chcete se aktivně zapojit do ochrany životního prostředí a přispět k pozitivním změnám? Pokud ano, tak přejděte do sekce ‚Ekologie‘.

Search

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY